درباره سمت مشتری

اصالت با مشتری است!

«سمت مشتری» به عنوان یک گروه رسانه‌ای خبری، تحلیلی و تخصصی به دنبال بسط و ترویج دانش وفاداری مشتریان با هدف بهبود صنعت وفاداری در کسب‌وکارهای ایرانی فعالیت‌های خود را از سال 1399 به صورت رسمی آغاز کرده است. پایبندی به «اصالت مشتری» فلسفه بنیادین «سمت مشتری» است و با تکیه بر این فلسفه وجودی و استفاده از مطرح‌ترین چهره‌های آکادمیک و برجسته‌ترین کارشناسان و فعالان این حوزه، درصدد ارائه کارآمدترین رویکردها در حوزه وفاداری سازی مشتریان خواهد بود.
شرایط جدید کسب‌وکار، روندهای جهانی حرکت به سمت پیاده‌سازی برنامه‌های وفاداری و باشگاه مشتریان و مهم‌تر از همه، جای خالی یک رسانه تخصصی در حوزه برنامه‌های وفاداری و باشگاه مشتریان در کشور، ما را بر آن داشت تا با راه‌اندازی «سمت مشتری»، مسیری روشن جهت استقرار صحیح برنامه‌های وفاداری را فراهم سازیم.

3

سال های فعالیت

18

شماره های چاپ شده

9014

مشترکین